Ons partnerschap met het ‘Conservatoire du Littoral’

Waarom het ‘Conservatoire du Littoral’?

Waarom het ‘Conservatoire du Littoral’?

Een missie om het natuurlijk erfgoed te bewaren

Wat is het ‘Conservatoire du Littoral’?
Het is een nationale openbare instelling die bij wet werd opgericht op 10 juli 1975. In
samenwerking met de lokale overheden beschermt ze natuurlijke gebieden aan kusten
en meren, die biologisch en landschappelijk waardevol zijn. Het hoofddoel is om tegen
2050 de overdracht van het natuurlijk erfgoed aan de toekomstige generaties te kunnen
garanderen. Het ‘Conservatoire du Littoral’ staat ook voor een team van 160
gepassioneerde medewerkers.

Hier volgen enkele mooie woorden van schrijver Erik Orsenna over de
missie van het ‘Conservatoire du Littoral’:

”[…] Er was eens, heel lang geleden, een lange, lange kust, een van de langste kusten
ter wereld: de Franse kust. Er was eens het menselijk ras, dat graag op het water uitkeek.
Er was eens het menselijk ras dat zich graag toe-eigende wat het zag. Kortom, er was
eens het wilde water dat niemand meer kon zien, behalve de enkelingen die genoeg geld
hadden om zich een uitkijkpunt te kopen. 

En zo ontstond er, nu dertig jaar geleden, een mooi en eenvoudig idee. Laten we met
openbare fondsen, met andere woorden met geld dat ons allen toebehoort, gronden
opkopen om er vensters te plaatsen. Allerlei soorten vensters, meestal onzichtbaar,
maar die het bijzondere gemeenschappelijke kenmerk hebben dat ze uitkijken op het
water. Dat is ons geliefde ‘Conservatoire du Littoral’: een paleis van het volk,
opgetrokken uit enkel en alleen vensters. […]”

Citaat van Erik Orsenna, uit het voorwoord van het boek Le Tiers Sauvage
van Eric Fottorino. (vrijvertaald)

Een biologische, esthetische en identiteitsbepalende schat
Het ‘Conservatoire du Littoral’ breidt jaar na jaar zijn patrimonium van beschermde en
onontvreemdbare gronden uit. Dit laat het herstel toe van landschappen en van de
kostbaarste ecosystemen, zowel aan land als in zee. Het zorgt voor de vrije toegang
voor iedereen tot de kust en haar prachtige gebieden.

In enkele cijfers
In 2011 beschermde het ‘Conservatoire du Littoral’ 138.000 hectaren, verspreid over bijna
600 sites op het Franse vasteland en op haar overzeese grondgebied, of meer dan 1.200 km
kust, wat overeenstemt met 12 % van de kustlijn. 

Jaarlijks komen daar zo'n 2.000 à 3.000 hectaren bij, of één aankoopakte per dag.

Wat uitleg bij het veelzeggende logo
Het logo van het ‘Conservatoire du Littoral’ is de blauwe duindistel, een beschermde plant
die enkel kan groeien op gezonde grond.

Om meer te weten te komen, surf je naar de website van het Conservatoire du Littoral.

Source:

    In hetzelfde dossier…