Hebben de producten van Le Petit Marseillais een uiterste gebruiksdatum na opening (ook wel PnO genoemd: periode na opening)?

Onze producten moeten over het algemeen binnen de twaalf maanden na opening
worden opgebruikt. Deze twaalf maanden worden aangeduid met het symbool van
een open potje waarop aan de binnenkant ‘12M’ staat.

 

Voor meer informatie over de maximale gebruiksduur van een welbepaald product
verwijzen wij je graag naar de informatie op de verpakking.

 

Om meer te weten te komen over de PnO van een product raden wij je aan om
contact op te nemen met onze Consumentendienst op het nummer 0800-49847
of via e-mail op het adres consumer-belgium@its.jnj.com.